P rtpk

               


Een korte strategische beschrijving van:
'Reality-TV' of the 'Purple Peace Keepers'

Amsterdam, september, 2017; zevende generatie, versie 8

©Alle formats-, auteurs-, intellectuele eigendom-, project-, project ontwikkelings- RECHTEN van het RTPK format en haar concepten
liggen heden in één hand, die van Casting International, en
in verzegelde enveloppen (door een onafhankelijke derde geregistreerd dmv datum-tijd-groep) gereed voor juridische bewaking,
beveiliging en bescherming, alsmede voor verhandelingen dmv notariële akten en bewijsvoering inzake originaliteit.

Inhoudsopgave


Vredes vechtster Vijandbeeld: Barbaar

Doel van deze website:
Het doel van deze strategische beschrijving is:
'het geven van informatie over de missie en doelstelling van Casting International’
op een algemeen richtinggevende manier.

De missie van Casting International is de initiatie van een innovatief-interactief web-TV-station,
dat de Verenigde Naties ogen, oren, een omroepmond en kassa aanreikt.
Hierdoor kan de VN effectiever en efficienter haar doelstellingen bereiken.
Dit internet TV-station heeft als naam: 'Reality-TV of the Purple Peace Keepers' (RTPK).

Dit 'moeder project' verschaft alle andere projecten van Casting International de inspiratie en de onderwerpen.
Hieronder volgt een verkorte inleidende beschrijving.
(Voor een uitgebreide beschrijving (in de Engelse taal) KLIK HIER

Two lines Pitch:

‘REALITY-TV OF THE PURPLE Peace Keepers' in 2 zinnen:
Reality-TV (RT):         een internet TV-station (mond) voor en van de Verenigde Naties,
                                    dat zichzelf financieel bedruipen kan en geld verdient ter bekostiging van de
Purple Peace Keepers (PK): een Wereldwijd inzetbaar hightech observatie systeem
                                    dat de VN ‘on real time' voorziet van ogen en oren te velde.

Meerwaarden:

Uit dit moederproject vloeien talloze nieuwe en originele AV+ICT programma's voort, zoals:
mediaplannen per land met speelfilms, TV- programma's (series, soaps, documentaires), commercials, en reconstructies.
Achterliggende opdrachten: fact-finding, lessons learned, adviezen ter oplossing van universele problemen dmv andere zienswijzen (via tactische Martial Arts).

Bijzonder aan deze programma's is dat het
'de Mens (People), de Wereld (Planet) en handel (Profit) centraal stelt,
en persoonlijk- en universele verantwoordelijkheidsbesef cultiveert'.
I) Introductie
Het idee is begin jaren ’80 ontstaan tijdens peacekeeping operaties in het Midden-Oosten,
ervaren door ondergetekende toen hij in de rang van luitenant de vrede aldaar diende.
Sinds de jaren ‘90 worden er voortdurend film- en TV-formats (=recepten), interactieve programma's,
concepten, logistieke standaarden en beleidsnota's gemaakt.
In 1997 is er begonnen met de opleidingen van 'eigen' kweek medewerkers; eerst individueel,
vanaf 2007 in team- en groepsverband.


Motivatie:

De drive is om een steentje bij te dragen aan een betere Wereld met méér vrede, méér liefde, méér mededogen;
een Wereld waarin vreugde, gelijkmoedigheid en Mensenrechten -allen als cultivering van de Menselijke geest-
centraal staan.


Het gehele moeder-project met daaruit voortvloeiend een onbeperkte hoeveelheden film- en TV-programma’s
is de afgelopen 26 jaar voortdurend in ‘Research en Development’ (R&D) geweest.
R&D is het voorbereidende werk.
Het legt (samen met sterke filmscripts) een gedegen basis voor een effectieve realisatie.
 

Communicatie:

Een probleem is dat er specialistische vaktermen gebruikt worden.
Er wordt een taal gesproken met veel vakjargon uit het film- en TV wezen, alsook uit de werelden van
militaire- en internationale samenwerking.
Er doorheen verweven zijn begrippen uit sociaal ondernemersgebied en (noodzakelijke) commerciele begrippenkaders.
RTPK is eigenlijk een 'nieuwe communicatie uitvinding', welk niet eerder bestond.
Het RTPK-project is zodanig origineel en innovatief dat mensen er zich moeilijk een voorstelling van kunnen maken.
En woorden schieten dan per definitie te kort.
Daarom zijn er veel pilots en proofs of concepts gemaakt om 'aan de lopende band' te gaan produceren.

Het visualiseren van al die nieuwe programma's kost geld.
Alle voorbereidingen zijn uit financieel 'eigen' vermogen en familiesponsoringen betaald.
Hierdoor wordt (politieke) onafhankelijkheid gegarandeerd.
Voor de daadwerkelijke realisatie zijn zakelijke investeerders, adverteerders en sponsors nodig.
Die doen alleen mee als er draagvlak is, m.n. uw draagvlak.

Volg ons op:

II) Doelstelling
Het doel van 'Reality-TV of the Purple Peace Keepers' is om de Verenigde Naties een permanent inspectiemechanisme,
alsmede een communicatie-medium, een kenniscentrum en een financieringskanaal aan te reiken.
Hierdoor kunnen niet alleen de diverse Verenigde Naties organisaties (bijv. -ongelimiteerd- Unicef of Unesco) efficienter hun bestaansrecht verwezenlijken, ook de early warning en voorlichting wordt erdoor verbeterd.
KLIK HIER voor een overzicht van VN-organisaties die ons accrediteren

Belangrijk is de oprichting van een militair georganiseerde monitor-/ observatie orde (genaamd 'Purple Peace Keepers'),
die met hightech apparatuur (digitale camera's/satellieten) de ogen & oren van de VN te velde vormen.
Dit systeem neemt waar op een moderne technologische manier (om aldus beter en sneller -near real time-/live streaming te kunnen zien wat er aan de hand is), en is in principe Wereldwijd inzetbaar.

Bewapening:

De militair georganiseerde Purple Peace Keepers orde is niet uitgerust met vuurwapens.
Het belangrijkste wapen is de camera (vreemde ogen dwingen).
Daarnaast zijn Purple Peace Keepers gespecialiseerd in de tactische Kunst van het Krijgswezen (Martial Arts) volgens
o.a. de Shao-Lin tradities.
In deze krijgskunst staat het tactisch denken om zelf niet-agressief te opereren centraal.
Deze militairen werken in zeer gewelddadige omgevingen,
waarbij aanvallend geweld technisch weg-gespiegeld en/of terug-gespiegeld wordt
(de aanvaller slaat zichzelf).

Ook beschikken de waarnemings teams over niet-dodelijke Special Effects.
{waaronder geluidstrillingenwapens, stinkbommen, granaten die binnen 3 seconden een ruimte vullen met snelhardend schuim
waardoor vertraging bij de agressors bewerkstelligd wordt, lijm-mijnen (…), etc.}

Herkenbaarheid:

De naam 'Purple Peace Keepers' komt van hun herkenbaarheid qua uniform:
deze militairen hebben een tenue in camouflage-vorm met de kleuren: paars (overheersend), bruin, groen, wit en blauw
(voor een visualisatie: KLIK HIER).
Hierdoor zijn Purple Peace Keepers voor iedereen snel herkenbaar en identificeerbaar.
Ook hun overige uitrusting (zoals voertuigen, drones, vlaggen, bagage, emblemen, etc.) zijn in deze '‘camouflage'’ kleurvormen.
KLIK HIER voor de nadere uitleg van het logo op de emblemen, vlaggen etc. van RTPK

Motto's / wapenspreuken:

 • Integriteit (doen wat je zegt en zeggen wat je doet)
 • Heldhaftig, vastberaden, barmhartig.
 • We maken van negativiteiten, positiviteit!

 

Sturingsmodel:

De PK's als ogen en oren van de VN worden aangestuurd door de 'Oproom'.
Je kunt deze "operatie-kamer" organisch vergelijken met hersenen.
Deze denk-tank stuurt via satelliet en wifi de ogen en oren aan.
Hier wordt gezien, geluisterd, en (operationeel) gestuurd.
De Hoge Commissarissen (HC’S) van de VN hebben de PK's onder operationeel bevel staan;
maw: de HC’s zijn de hoogste directe opdrachtgevers van de PK’s.
De PK's staan onder bevel van de Secretaris-Generaal (SG); maw: de SG is de allerhoogste baas van de PK’s.

Dit project vergroot op het gebied van 'fact finding' en 'advisering' de rol, de functies en het ter beschikkingstaande instrumentarium van de SG, die zijn/haar mandaten krijgt van de Veiligheidsraad.

Organisatie:

De orde der Purple Peace Keepers die de observatie en monitoring doen, bestaat uit 500-750 m/v (militair volume van
een bataljon)
.
Het zijn grotendeels part-time oproepbare freelancers, die hiervoor speciaal zijn opgeleid en
regelmatig oefeningen en cursussen volgen.
Zij zijn georganiseerde in meerdere teams met 4 tot 16 leden.
In totaal zijn er in "rustige" perioden (30x10=)300 PK’s in het veld en (30x3=)90 PK’s in de Oproom.
Elke team heeft minimaal 3 camera’s die via mobiele straalzenders/WiFi gekoppeld zijn aan satellieten.
Hierdoor verkrijgt de Oproom ‘on near real time’ (dwz: je ziet vrijwel direct wat er op dát moment gebeurt) inzagen
in de operatiegebieden.
De Oproom stuurt de Purple Peace Keepers aan via interactieve digitale Audio.
Het TV-publiek kan ook meesturen dmv adviezen via crowdsourcings.

KLIK HIER voor de begrenzingen van actviteiten van Purple Peace Keepers (de gouden regels).
 


Vijandbeeld: Een MensenRechten schender Vredes symbool
III) Opzet van financiering en
de programma's op de 5 media-kanalen

Het bedrijfsconcept:

Het bedrijfsconcept is om in de vorm van een splinter-multinational,
als private problemshooter binnen ontwikkelingssamenwerking,
op een commerciële manier, universele problemen helpen oplossen.

Het verdienmodel:

Het verdienmodel is:
 1. Adverteerders & sponsors: wij zijn een media-content advertentie- & sponsor-provider, een marketingtool voor bedrijven door product- & inscript-placements
  in onze programma’s te plaatsen;
 2. Verkoop van ©rechten & licenties van formats en programma’s aan andere (inter)nationale media-kanalen;
 3. Verkoop van abonnementen;
 4. First moving AV-productiemaatschappij voor opdrachtgevers zoals VN-organisaties, I.O.’s, bedrijven, N.G.O’s en bedrijven om dmv
  videoclips Zoek&Vind-machines kennisdeling aan te reiken.


Financieringen:

De infrastructuur wordt gefinancieerd door participaties (KLIK HIER voor een verkorte versie businessplan).
De producties worden gefinancieerd door crowd-fundings.
De opzet om het Purple Peace Keepers observatie systeem te financieren, is door middel van reclames en sponsoringen,
adverteerders die mee-surfen op kijkcijfers trekkende speelfilms en TV-programma's op de 5 kanalen van
het Internet TV-Station Reality-TV en haar interactieve platforms.

Voor aansturing van de 5 TV-kanalen door staf-staf en oproom KLIK HIER.

Voor een gedetailleerde beschrijving van alle 5 TV-kanalen KLIK HIER.

Inscript- & product placements:

Commerciele bedrijven surfen op de hoge kijkcijfers mee, d.m.v. advertenties.
RTPK doet dat op een origineel-innovatieve manier dmv inclusieve reclame codes (KLIK HIER voor een nadere uitleg).
De inkomsten hiervan financieren het Reality-TV-station met haar 5 kanalen en de Purple Peace Keepers.

Tussen alle programma's door zijn er bijzondere TV-commercials.
Deze zogenoemde ‘Rubbernecking Immateriele Commercials’ bestaan uit korte speelfilmpjes (met meerdere adverteerders tegelijkertijd in de reclame filmspot).
Het ondernemingsplan gaat uit van grote financiele winsten per reclame filmpje.
Zie button Rubbernecking!

Programma's:

De TV-programma’s dienen veel kijkcijfers trekken, en in principe elk Mens aan te spreken door Human Nature Interests.
De technologische innovatie is dat de kijker niet alleen zijn/haar eigen TV-programma kan samenstellen,
maar ook mee kan denken dmv crowdsourching en kunstmatige intelligentie-zoeksystemen,
die met sleutelwoorden AV-beelden aanleveren over (persoonlijke en universele) onderwerpen waarbij zij/hij zich betrokken voelt.
De 5 webTV kanalen zenden programma’s uit die gericht zijn op een groot internationaal TV-publiek.
Het draait dus op vergroting betrokkenheid van de burgers, de consumenten, de kijkers, het hoog geeërde publiek.
De programma’s gaan over de Mens in al haar gevarieerde bestaansvormen, levend in de diversiteit van vele culturen.

De insteek is 'dat wat elk mens bindt', of ‘dat wat een mens, Mens maakt’.
In de programma’s de overeenkomsten staan centraal en niet de verschillen (die zijn de omgevingen waarin de pogramma's zich afspelen).
 
Bijv.: Ieder Mens wil geluk, wat is dat ‘geluk’?;
Ieder Mens wil niet-lijden, wat is dat ‘lijden’? Waar komt lijden vandaan?;
Er van uitgaande dat de binnen-oorzaak van lijden onwetendheid is, en de buiten-oorzaak van lijden armoede, wat zijn dan
betere manieren om lijden zonder moralisme te neutraliseren?
Ieder Mens heeft een geest, wat is dat ‘een Menselijke geest’?
Ieder Mens gaat dood, wat is dat ‘dood’?
Ook: gezondheid, vrede, liefde.

Er zijn nèt iets meer overeenkomsten die de Mens bindt, dan verschillen.

Leerzaam:

Uitgangspunt van elk programma is dat het niet-politiek en niet-moralistisch is, doch vermakkelijk zelf-lerend.
De programma’s vallen in de categorie edutainment.
Dit is het op een leuke manier (entertainment) snel kunnen leren;
leren over jezelf als Mens; leren over de vermogens van je bewustzijn;
leren om je eigen- & universele verantwoordelijkheden te nemen (educatie).

Soorten programma's:

Videoteams produceren de volgende soorten (edutainment) videofilms:
- promo's (Mediaplan Oeganda: promo serie voodoo)
- documentaires (Personality doc: te paard naar St.Petersburg)
- video-CV’s (A modern terrorist video-CV)
- formats & - mediaplannen (Format So speak!...: mediaplan impressions)
- speelfilms (Second Unit: Special Effects)
- viral marketing clips (Levend stripboek: 1ste experimenten)
- onderzoek reportages (NGO: product of prison)
- reconstructies (onderwereldmoorden reconstructies)
- commercials (Hot pepperrrrrs)
- inkijk-operaties (monitoring) (Reality insights, pilot)
- Instructiefilms (Les: het buddy systeem)
- Ooggetuigen & slachtoffer statements registraties (Why no chemical weapons)
- video bedrijfs- & organisatie-presentaties (Het proces van snoepjes maken)
- scripts / scenario's / screenplays / treatments / planningen / financial breakdowns (Tseetseevlieg moord)
- Videoclips Zoek&Vind-machines (Vrede)

Alle genres, van:
- horror (Les: Voodoo oorlog)
- Science Fictie (script: Hand van God)
- vermaak (script: Oegandese hete peperrrrssss)
- educatie (G-g-g-gapers, privacy is weg: deel 1)
- educatie(2) (G-g-g-gapers: deel 2)
- animatie (Only love can overwin the parasite)


Voordelen:

RTPK geeft de VN een mond, waardoor er een groter draagvlak uit de internationale samenlevingen gecreeerd wordt
voor alle VN-activiteiten.
Een ander voordeel is dat dit TV-station door liaisons internationale samenwerking bevordert tussen alle
Non-Gouvermentele Organisaties (NGO’s) en civil societies, waaronder het bedrijfsleven.
Dit voordeel vergroot niet alleen de rol van het maatschappelijk middenveld binnen de VN, het geeft ook
meer ruimte aan stabiele en voorspelbare financieringen van instituties en projecten.
Deze hervorming gaat gepaard zonder aantasting van geconsolideerde instituties der VN.
RTPK werkt aanvullend en genereert vele subsidiaire meerwaarden zoals bijv. universeel geldende gedragscodes
voor het bedrijfsleven dat belang heeft om mee te doen in verband met marktvergrotingen en/of hun imago
ten opzichte van de steeds sterker wordende positie van de consument.
KLIK HIER voor onze visie

De 5 media-kanalen:

organogram


Voor een gedetailleerde beschrijving van alle 5 TV-kanalen KLIK HIER.

Het 1ste internet kanaal van het Reality-TV station is het opleidingskanaal en toont 'RECO' programma’s.
Het ondernemersplan gaat er vanuit dat elke RECO grote financiele winsten genereert door hoge kijkcijfers.
Dit kanaal bevat 3 vormen van reconstructies:
A) 'Geleerde lessen' instructiefilms om economische en sociale achterstanden door middel van handel te verbeteren
    (faction: dit zijn "buiten" gelegen oorzaken en gevolgen).
B) Edutainment speelfilmpjes, binnen elk kennisdomein van voorgevallen geschiedenis
    (Abductie Reco's: dit zijn "binnen" gelegen oorzaken en gevolgen).
C) mediaplannen per natie, bijvoorbeeld Mediaplan Oeganda
    (science-fiction: dit zijn "binnen en buiten" gelegen oorzaken en gevolgen).
Zie button Format: RECO

Het 2de TV-kanaal zendt interactieve documentaires series uit volgens het format 'Internationaal...Researches.
Zet op de puntjes een universeel probleem.
Dit zijn onderzoeksfilms die in series van 10 afleveringen worden gemaakt.
In elke serie wordt een Wereldwijd probleem belicht door 10 landen te bezoeken.

Voorbeelden van (...) zijn: ouderdom, vluchtelingen, aids, hongersnood, drugs-, bestrijding corruptie,
landmijnen, handel, verzoeningsprojecten, water, conflict-preventie, de diverse Mensenrechten, etc.
= alle onderwerpen waar de VN zich mee bezig houdt-.

Er wordt gezocht naar oorzaken, naar alternatieve oplossingen, en naar meer kennis / wetenschap omtrent het te onderzoeken fenomeen.
De kijker kan zelf interactief vergelijken.
Zie button Format: International...Researches.

Het 3de kanaal is gespecialiseerd in logistieke observaties van rampen (dit format kan opgevraagd worden).

Het 4de kanaal heeft als onderwerpen-focus: de Mens in relatie tot klimaat - milieu - dieren (deze formats méér kunnen opgevraagd worden).
Op dit kanaal worden met name programma's gepresenteerd om agriculturen te transformeren richting vegetarische voedsel.

Het 5de Operatieen kanaal toont intern en extern operationele PK-teams, hun werk en uitvoeringen van opdrachten
met name in conflictgebieden, inzake corruptie en inzake georganiseerde misdaad neutralisaties.
Zij zijn ook goed inzetbaar voor internationale (ont)wapening inspecties en controles (NBC).
Eigenlijk is dit het permanente inspectiemechanisme van de SG t.b.v. de Veiligheids Raad dat zorgvuldige monitoring van situaties en van gedrag van locale machtstructuren geeft.
Na gebruik door de VN-zelf worden ze meer of minder snel vrijgegeven voor Public relations met name afhankelijk van de veiligheid.
De programma’s op dit kanaal bestaan uit waarnemingen en gepresenteerde introducties en evaluaties,
waarbij alle beelden geanalyseerd worden in de TV-studio door (Oproom) specialisten.
Het zijn een (nieuw) soort Reality-TV programma’s, waarbij de Purple Knight-commandanten
de nieuwe TV-sterren en personalities zijn.
Het TV-publiek is hun getuige en elk team heeft zo zijn eigen karakters en specialisaties.
Elk team fungeert als idool voor een eigen soort publiek.
Het ondernemersplan gaat uit van hoge PK kosten. Deze kosten worden financieel gecompenseerd door commerciele formats, zoals -ongelimiteerd- mediaplannen per land op kanaal 1.
KLIK HIER voor een voorbeeld

Planningen:

De planning gaat uit van 5 komende jaren, waarin een RTPK infrastructuur gerealiseerd wordt,
alle activiteiten van de VN.
In de tussentijd is het de opzet om de te produceren film- en TV-programma’s (m.n. ‘RECO’s’ en ‘International Researches’) uit te zenden via tal van reeds bestaande ‘conventionele’ distributiekanalen (zoals bijv. gesloten- en open TV-kanalen, (web-) DVD, bioscopen, cliënt- & narrow casting TV, etc.)
Eerst in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans en Wereldwijd.
Europa eerst dus.
Onze vredes kracht

CASTING INTERNATIONAL
Eric Gigengack
(AV+ICT projecten ontwikkelaar / film-director). Vijandbeeld: Meedogenloos

Voor een uitgebreide beschrijving (in de Engelse taal) KLIK HIER

               

page counter